^Nahoru

Kontakt

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077
se sídlem
Studentská 3077
272 04 Kladno
IČ: 61894281
telefon: 312 268 310
e-mail škola:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail školní jídelna:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:
rccix9h

Najdete nás na Facebooku

Projekty

Přihlášení

Aktuality

Omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ
Nepřítomnost předškolních dětí je nutné omluvit:
-  do 10 pracovních dnů absence písemně omlouvá dítě jeho zákonný zástupce
-  nad 10 pracovních dnů absence je nutná omluvenka od lékaře
-  v případě delší nepřítomnosti (např. dovolená..), uvolňuje dítě z předškolního vzdělávání ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů s uvedeným důvodem

Plánované
akce - informace k organizaci 2. pololetí školního roku

Plánujeme – opět 😊 Letní zahradní slavnost pro děti a rodiče + J. Ladra – hudebně tematická show………21. 6. 2022 v 15:00
(konání všech plánovaných akcí na mš bude ještě upřesněno, bude záležet na pandemické situaci…..)

Bezpečnostní zařízení na MŠ
Vážení rodiče,
od
prosince 2021 bude na naší MŠ Kladno fungovat bezpečnostní zařízení, které bylo právě nainstalováno. Jedná se o 3 videokamery a několik videotelefonů, které jsou rozmístěny po budově mš….tj. v jednotlivých třídách, ve vestibulu mš, ve školní stravovně, v suterénu mš a v ředitelně školy. Pomocí zvonků, které jsou nainstalovány u všech vchodů do budovy mš, budete moci vyzvedávat svoje děti z mš nebo komunikovat s personálem školy. Pro lepší orientaci budete mít k dispozici na hlavních vchodových dveřích a ve všech šatnách Provozní řád jednotlivých tříd a v případě změny provozních podmínek mš i ceduli pro daný den nebo období....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Vážení rodiče,

bohužel, vzhledem k tomu, že opakovaně stále více rodičů nerespektuje termín stanovený k vybírání stravného a školného, jsme nuceni přistoupit k dalšímu opatření.

Nedodržení termínu placení zásadně narušuje chod školní stravovny a systému evidence plateb a proto Vás upozorňujeme:

Neplacení stravného a školného nebo opakovaně opožděné placení je závažné porušení pravidel a ředitelka MŠ může rozhodnout o vyloučení dítěte z MŠ!

Pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí kuchařkou, lze uhradit platbu za stravu v hotovosti v jiný den, než který je k tomu předem určen. V případě, že nebudou platby uhrazeny správně, v jiný den platbu nepřijmeme a budete evidováni jako neplatiči (včetně nahlášení na Magistrát města Kladna) a při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena.

Viz Školský zákon § 35 

(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.