^Nahoru

Kontakt

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077
se sídlem
Studentská 3077
272 04 Kladno
IČ: 61894281
telefon: 312 268 310
e-mail škola:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail školní jídelna:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:
rccix9h

Najdete nás na Facebooku

Projekty

Přihlášení

Aktuality


Rozpočtové výhledy školky jsou zveřejněny na stránkách města Kladna. Odkaz na rozpočet: Rozpočtový výhled.
Co nás čeká v prosinci 2022/2023
Mikulášská párty s Honzou Ladrou

termín:                     6.12.2022
čas:                         9.00 hodin
cena za dítě:         80,- Kč

Vánoční besídky na mš
Vážení rodiče, srdečně vás zveme na vánoční besídky, které se budou konat v jednotlivých třídách.
1. třída                    13.12.2022 od 15.00 hodin
2. třída                    14.12.2022 od 15.00 hodin
3. třída                    15.12.2022 od 15.00 hodin 
4. třída                    14.12.2022 od 15.00 hodin
Z důvodu konání vánočních besídek se nebudou konat v týdnu od 12.12. - 16.12.2022 žádné zájmové kroužky.

Vážení rodiče,
z důvodu vánočních prázdnin bude naše MŠ....U Z A V Ř E N A....
od 23.12.2022 do 1.1.2023
provoz MŠ začíná 2.1.2023
Krásné a veselé Vánoce....
Bohatého Ježíška, hodně dobrot do bříška.
Hodně zdraví, štěstíčka a lásky plná srdíčka...….
Ty nejpohodovější Vánoce vám všem přeje vaše mateřská škola
 
_____________________________________________________________
Omlouvání
nepřítomnosti dětí v MŠ
Nepřítomnost předškolních dětí je nutné omluvit:
-  do 10 pracovních dnů absence písemně omlouvá dítě jeho zákonný zástupce
-  nad 10 pracovních dnů absence je nutná omluvenka od lékaře
-  v případě delší nepřítomnosti (např. dovolená..), uvolňuje dítě z předškolního vzdělávání ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů s uvedeným důvodem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Vážení rodiče,

bohužel, vzhledem k tomu, že opakovaně stále více rodičů nerespektuje termín stanovený k vybírání stravného a školného, jsme nuceni přistoupit k dalšímu opatření.

Nedodržení termínu placení zásadně narušuje chod školní stravovny a systému evidence plateb a proto Vás upozorňujeme:

Neplacení stravného a školného nebo opakovaně opožděné placení je závažné porušení pravidel a ředitelka MŠ může rozhodnout o vyloučení dítěte z MŠ!

Pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí kuchařkou, lze uhradit platbu za stravu v hotovosti v jiný den, než který je k tomu předem určen. V případě, že nebudou platby uhrazeny správně, v jiný den platbu nepřijmeme a budete evidováni jako neplatiči (včetně nahlášení na Magistrát města Kladna) a při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena.

Viz Školský zákon § 35 

(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.