Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky 20mskladno.cz.

Stav souladu

Webová stránka 20mskladno.cz je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1., z důvodu vyjímek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže, zároveň však pro školu nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů:

obsah nespadající do oblasti působnosti platných právních předpisů, videozáznamy, fotografie, fotogalerie

Dokumenty ke stažení

Některé informace jsou na našich stránkách nabízeny v podobě dokumentů ke stažení, většinou ve formátech DOC, DOCX a PDF. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4. 3. 2024.
Prohlášení bylo revidováno dne 4. 3. 2024.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte prosím na tyto kontakty:

Kontakt na správce obsahu

Mateřská škola Kladno,
Studentská 3077,
272 04 Kladno

Telefon: 312 268 310

E-mail: skolicka@20mskladno.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz