Školka

Omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ

nepřítomnost předškolních dětí je nutné omluvit:
- do 10 pracovních dnů absence písemně omlouvá dítě jeho zákonný zástupce
- nad 10 pracovních dnů absence je nutná omluvenka od lékaře
- v případě delší nepřítomnosti (např. dovolená..), uvolňuje dítě z předškolního vzdělávání ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů s uvedeným důvodem