^Nahoru

Kontakt

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077
se sídlem
Studentská 3077
272 04 Kladno
IČ: 61894281
telefon: 312 268 310
e-mail škola:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail školní jídelna:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:
rccix9h

Najdete nás na Facebooku

Projekty

Přihlášení

Aktuality

Akce - listopad - prosinec 2021
Vážení rodiče,
z důvodu přetrvávající vážné situace s COVIDEM 19, rušíme všechny akce na školce do konce roku 2021 (metodita MŠMT a MZ....). Jedná se o tyto akce:
1/   Mikulášskou nadílku s Honzou Ladrou a
2/  Vánoční besídky pro rodičovskou veřejnost
….ale nemusíte mít vůbec strach, že děti nebo Vy přijdete o krásné zážitky z těchto akcí......mikulášskou nadílku pro děti připraví p.uč. na jednotlivých třídách a nahrají vše na facebook a vánoční besídky Vám také nahrajeme a budete je mít k dispozici na facebooku, tak jak tomu bylo i v minulém kalendářním roce tj. 2020......Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví pracovníci školy


SRPŠ
- vybírání na I. pololetí,
termín:             1.10.2021  -  20.11.2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opatření zavedená při výskytu virového onemocění v MŠ Kladno

1/   Při zjištění příznaků virového onemocnění u dítěte
      v 
našem předškolním zařízení, bude s okamžitou
      platností dítě 
přemístěno do izolační místnosti,
      která je k tomuto účelu 
zřízena v prostorách mš –
      (v zadní části budovy mš…). 
      Mateřská škola tuto situaci neprodleně nahlašuje
      na KHS a informuje svého zřizovatele MMK.

2/   Okamžitě bude o této situaci informován zákonný
      zástupce
 dítěte a KHS Kladno

3/   zákonný zástupce dítěte je povinen se
      do předškolního 
zařízení dostavit v co nejkratším
      možném
čase a bude  s
e seřídit pokyny KHS, jak
      postupovat…….

4/  po vyzvednutí svého dítěte z izolační místnosti
     v předškolním 
zařízení, musí zákonní zástupci
     dítěte neprodleně navštívit 
svého dětského lékaře,
     kterého  již informoval o závažnosti 
situace nebo
     KHS, bude záležet jaký postup při
     jim  jejich 
telefonickém rozhovoru KHS nebo dětský
     lékař poradí……..

5/  izolační místnost v prostorách mateřské školy bude 
     bezprostředně po odchodu dítěte z této místnosti se
     svým 
zákonným zástupcem dezinfikována,
     vyvětrána a vše omyto d
ezinfekčními prostředky…..

6/  zákonní zástupci dětí, které toto onemocnění
     postihlo, 
přinesou po návratu do mateřské školy
     potvrzení od dětského lékaře, že dítě může do
     kolektivu dětí v mš
__________________________________________________________________________

                               Vážení rodiče,

bohužel, vzhledem k tomu, že opakovaně stále více rodičů nerespektuje termín stanovený k vybírání stravného a školného, jsme nuceni přistoupit k dalšímu opatření.

Nedodržení termínu placení zásadně narušuje chod školní stravovny a systému evidence plateb a proto Vás upozorňujeme:

Neplacení stravného a školného nebo opakovaně opožděné placení je závažné porušení pravidel a ředitelka MŠ může rozhodnout o vyloučení dítěte z MŠ!

Pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí kuchařkou, lze uhradit platbu za stravu v hotovosti v jiný den, než který je k tomu předem určen. V případě, že nebudou platby uhrazeny správně, v jiný den platbu nepřijmeme a budete evidováni jako neplatiči (včetně nahlášení na Magistrát města Kladna) a při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena.

Viz Školský zákon § 35 

(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
______________________________________________________________________________________________

V sekci Formuláře ke stažení máte k dispozici tyto dokumenty:
Termín vybírání školného a stravného na šk.rok 2021/2022

ŠŘ MŠ Kladno platný od 01.09.2020

Organizace školního nového školního roku 2020/2021

Projekt MŠ Kladno

Pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy po provozu ( též příloha ŠŘ MŠ).

Potvrzení - daně, tiskopis máte k dispozici v sekci Formuláře ke stažení

Rozhodnutí o zvýšení stravného od 1.9.2020 na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Dětská veš - Krajská hygien. stanice