Adaptační program

U dětí, které se teprve s kolektivním zařízením seznamují, klademe důraz na pomalou a přirozenou adaptaci, první dojmy. Cílem programu je zbavit děti stresu a strachu, postupně prodlužovat pobyt dítěte v mateřské škole. První den nové děti v mateřské škole stráví pouze 1,5 hodiny. Společně si prohlédnou prostory třídy. Po volné hře si společně popovídáme, zazpíváme. Druhý den a další dny se pobyt dětí v mateřské škole prodlužuje.

Zvykací doba dítěte v MŠ je 1 měsíc až 3 měsíce, zákon č. 561/2004 Sb, §34 Organizace předškolního vzdělávání).

Zvykání dítěte na nové prostředí a na organizaci v mateřské škole je proces individuální. Každý den p. učitelka seznamuje rodiče dětí, jak se jejich dítě v průběhu zvykaní chovalo, jak se zapojilo do kolektivu a jak budou chodit další dny.

Po domluvě s rodiči je možné dítěti udělat individuální adaptační program. Rodiče se s adaptačním programem seznámeni na schůzce Dnu otevřených dveří v červnu. První měsíce pobytu dítěte v mateřské škole věnujeme hlavně k upevnění všech návyků, které vedou k co největší samostatnosti při činnostech (stolování, používání toalety, oblékání, výchovná činnost). Během dne se snažíme o vyváženost všech aktivit. Spontánní hra se střídá s činností řízenou pedagogem, pohyb zařazujeme střídavě s klidovými aktivitami, relaxací. Spolu s dětmi jsme vytvořili pravidla vzájemného chování - společenského chování dětí v novém prostředí tj. mateřské školy.