Nové prostory

Vážení rodiče,
od 1. 1. 2015 budou pro potřeby školky a volnočasových aktivit dětí (kroužky) otevřeny nové prostory. Jedná se o bývalý byt paní školnice, který se nachází na opačném konci školní budovy, nežli hlavní vchod. V zrekonstruovaných prostorách tohoto bytu byla vytvořena nová místnost pro volnočasové aktivity dětí a do budoucna zde bude nová ředitelna. Pokud budete mít zájem o prohlídku těchto místností, před zahájením provozu, stačí požádat vedení školky o prohlídku.
Celá rekonstrukce probíhala v měsíci říjnu do poloviny listopadu. Veškeré náklady na rekonstrukci financoval magistrát města Kladna. Níže jsou uvedeny fotografie postupné proměny…