Informace, učitelé

Provoz mateřské školy: 6.30 – 16.30
Zřizovatel školy: Magistrát Města Kladna
Ředitel školy: Jana Jiskrová
Zástupce ředitele školy: pověřeni zastupováním:
Ilona Ježková - org.školy
Lucie Vimrová - ekonomika školy

Adresa školy: Studentská 3077, Kladno 4, 272 04
Číslo telefonu: +420 312 268 310
Počet pedagogických pracovnic: 8
Počet provozních pracovnic: 5
Školní údržbář: 1
Počet integrovaných dětí: 0
Počet dětí na MŠ: 100 ve věku 3 – 6 let
Počet tříd: 4
Charakter budovy: třípodlažní budova, přízemí provozní prostory, 1. a 2. patro třídy

Pedagogické obsazení jednotlivých tříd: Školní rok 2023/2024

1. Třída Ivana Malá Alena Kolářová  
2. Třída Lucie Vimrová Radka Solničková  
3. Třída Ilona Ježková Dominika Linz  
4. Třída Jana Jiskrová Helena Roháčková as. ped., Daniela Ullman