3. třída - Dráčci

  • - 25 dětí ve věku 5 – 6 let
charakteristika 3.a 4.třídy je téměř stejná, neboť v těchto třídách jsou umístněny převážně budoucí školáci a děti s odkladem školní docházky
obě třídy spolupracují nejen v oblasti plánování,ale i v činnostech a aktivitách, které jsou zaměřeny především na přípravu vstupu do základní školy
příprava se týká nejen zprostředkování znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativní, sociální, pracovní a postojů
aktivity a činnosti se vyznačují již svou náročností, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách,ale i ve vlastním rozhodování
obě třídy do svého programu zařazují množství aktivit,které se uskutečňují mimo školu – výlety, exkurze,soutěže; jednou z nich je spolupráce se Zvíkoveckou kytičkou
rodiče mají možnost se informovat o výsledcích svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky,aby bylo dostatek času a soukromí
řízení činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
u starších dětí využít metodu rozhovoru i řízeného, deduktivní i induktivní metody, metody experimentování a badatelské; pro aktivizaci dětí využíváme i metod inscenační a dramatizační
tato třída je vybavena jako „hudební“ pro děti 5 – 6 leté. Je zde umístěn klavír a další dětské hudební nástroje. Uspořádání nábytku odpovídá starší věkové skupině.
podporovat u dětí přirozenou zvídavost a zájem poznávat nové.
rozvíjet komunikační dovednosti.
rozvíjet tělesnou zdatnost, pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
  • Interiér 3. třídy