1. třída - Kuřátka

  • 25 dětí ve věku 3 – 4 let
zpočátku školního roku probíhá postupná adaptace většiny dětí na nové prostředí, v tomto období (tj. září a pak dle potřeby ) jsou dopoledne přítomny obě p.učitelky ve třídě, aby bylo možno se IP věnovat všem příchozím dětem
rodičům doporučujeme , aby si zajistili v počátku docházky dítěte dostatek času pro postupné zvykání dítěte na mateřskou školu, zpravidla po jedné hodině, důležitým překlenovacím úsekem bývá odchod na pobyt venku
v tomto období se děti postupně seznamují s hračkami, jejich využitím i jejich úklidem, seznamují se svojí značkou a tím i místem svých osobních věcí
dále se zaměřujeme na to, aby děti zvládly základní sebeobsluhu, užívání WC, stolování atd….
dbáme na to,aby se dítě samo snažilo najíst, učíme ho správně držet lžíci
děti se postupně seznamují se společenskými návyky – pozdravit, poděkovat, požádat, pokud potřebují pomoci
při stravování poznáváme i návyky dětí, děti nenutíme do jídla, pouze se snažíme,aby alespoň ochutnalo
abychom děti lépe poznali, rodiče vyplňují pro p.učitelky vstupní dotazník,který se týká samotného dítěte, jeho zvyků, předností či výjimek
1.rok ve školce je nejen postupným seznamováním s chodem školy a pravidelným režimem, ale i pro někoho prvním setkáním s jinou dospělou osobou a větším množstvím dětí
- třída je specificky vybavena pro nejmenší děti (kuřátka). Její interiér připomíná pohádkový svět (pohádkový domeček). Děti mají snadný přístup k hračkám a stavebnicím, které jsou uloženy v otevřených sektorových skříňkách, či umělohmotných košících. Kuřátka se řídí režimovými momenty.
Nadále vést děti k zdravému životnímu stylu vytvářet u dětí základy ekologického cítění v rámci tematického celku „Ve školce je vždycky primaj“.
V průběhu školního roku rozvíjet u dětí tělesnou zdatnost, osvojit si základní pohybové dovednosti.
  • Interiér 1. třídy