2. třída - Zajíčci

  • 25 dětí ve věku 4 – 5 let
adaptace na nové prostředí probíhá zpravidla už jen u několika dětí, které přicházejí do školy až od 4 let
tyto děti se rychle zapojují nejen k jejich věku, ale již zadaptované děti samy nově příchozí kladně přijímají
děti mají již zažitý pravidelný režim, toto poskytuje více možností věnovat se činnostem, které děti obohacují a přispívají tak k jejich rozvoji manuální, rozumové, výtvarné činnosti, pracovní činnosti
uplatňují se především metody krátkých rozhovorů, vyprávění, dramatizační hry, manipulační hry, počátky experimentování
třída je vybavena stavebnicemi a hračkami pro všechny věkové skupiny dětí v MŠ vzhledem k tomu, že se zde děti v odpoledních hodinách spojují. Tato třída slouží i k dalším společenským aktivitám školy tj. při sledování divadelních představení, koncertů či slavnostních příležitostech, k hudebním činnostem je zde klavír.
zdokonalovat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí.
zaměřit se u dětí na uvědomování si svých potřeb, přání, práva a povinnosti s ohledem na druhého
  •  Interiér  2. třídy