4. třída - Delfínci

  •  25 dětí ve věku 6 – 7 let
charakteristika 3.a 4.třídy je téměř stejná, neboť v těchto třídách jsou umístněny převážně budoucí školáci a děti s odkladem školní docházky
obě třídy spolupracují nejen v oblasti plánování,ale i v činnostech a aktivitách, které jsou zaměřeny především na přípravu vstupu do základní školy
příprava se týká nejen zprostředkování znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativní, sociální, pracovní a postojů
aktivity a činnosti se vyznačují již svou náročností, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách,ale i ve vlastním rozhodování
obě třídy do svého programu zařazují množství aktivit,které se uskutečňují mimo školu – výlety, exkurze,soutěže; jednou z nich je spolupráce se Zvíkoveckou kytičkou
rodiče mají možnost se informovat o výsledcích svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky,aby bylo dostatek času a soukromí
řízení činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
u starších dětí využít metodu rozhovoru i řízeného, deduktivní i induktivní metody, metody experimentování a badatelské; pro aktivizaci dětí využíváme i metod inscenační a dramatizační
třída je uzpůsobena pro děti 6 -7leté s odloženou školní docházkou, sloužím také jako „tělocvična“ s veškerým tělovýchovným vybavením a klavírem. Je zde také kartotéka DVD, CD a VHS pro potřeby jednotlivých tříd. O využití „tělocvičny“ se ostatní třídy střídají dle dohody.
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije. Vytváření pozitivního vztahu k tomuto prostředí
rozvíjet schopnosti dětí žít ve společenství, náležet k němu a učit děti respektovat pravidla daná tímto společenstvím
  • interiér 4. třídy